תחרות המתמטיקה

תחרות המתמטיקה לבתי הספר היסודיים - SKillz Math

סביבת התחרות

בשנת הלימודים תשע"ז 2017, השיק משרד החינוך את תחרות משחקי המתמטיקה במסגרת אליפות הסייבר הישראלית. התחרות משלבת משחקי מתמטיקה ודפי עבודה אינטראקטיביים. סביבת התחרות הינה 'עשר אצבעות' היא סביבת למידה משחקית, זוכת פרסים ללימוד מתמטיקה בגילאי בית ספר יסודי שפותחה ע"י פרופסורים מהאוניברסיטה העברית והמרכז הבינתחומי. המשחקים משתנים מכיתה לכיתה וכוללים חומרים מכלל תכנית הלימודים בחשבון וגיאומטריה. אין סדר כרונולוגי למשחקים. תלמיד יכול לעבור בחופשיות בין המשחקים. 'עשר אצבעות' הינה סביבה אינטואטיבית והתלמידים יתקדמו בקצב אישי, כאשר התחרות עצמה תהיה בין בתי הספר.

מחקר משותף של של אוניברסיטת ת"א ואונ' בן-גוריון מראה כי בתי ספר שהשתתפו באופן משמעותי, בתחרות המתמטיקה בסביבת הלמידה "עשר אצבעות", במסגרת אליפות הסייבר הישראלית, שיפרו את נתוני המיצ"ב שלהם במתמטיקה. המחקר יוצג בקרוב בכנס ירושלים למחקר בחינוך מתמטי ובכנס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס.

כל תלמידי בתי הספר שירשמו לתחרות, יקבלו גישה לסביבת התחרות, בהתאם לשכבת הגיל ויוכלו לתרגל ולהתקדם בלימודי המתמטיקה המותאמים לכיתתם, באופן עצמאי.

שלבי התחרות

שלב אימון- שלב זה נועד להכרת הסביבה ובדיקת התחברות התלמידים למערכת הזדהות אחידה. הישגי התלמידים בו אינם נספרים לצורך התחרות.

שלב התחרות הבית ספרית- בשלב זה התלמידים פותרים תרגילים, צוברים כוכבים ומתרגלים מתמטיקה בכיף. ניקוד בית הספר מוצג בלוח תוצאות ארצי וניתן לעקוב אחרי הישגי התלמידים. התחרות תנוהל על ידי מורה שימונה לכך על ידי מנהל בית הספר, בעדיפות לרכז מתמטיקה.

שלב מחנות האימונים- בשלב זה מתאמנות הנבחרות שעלו לגמר הארצי. מטרת מחנות האימונים לאפשר לתלמידים להשתמש בידע שרכשו במהלך התחרות לצורך פתרון בעיות וכן לאמן את הנבחרות לגמר.

אירוע הגמר- בתחילת אפריל. כ-100 נבחרות מצטיינות מרחבי הארץ מגיעות להתחרות באירוע השיא של התחרות. בתי הספר שעולים לגמר ירכיבו נבחרת בית ספרית המורכבת משתי תלמידות ושני תלמידים (פרט לבתי ספר חד מגדריים). לבתי הספר הזוכים בגמר מוענקים פרסים יקרי ערך.

ניקוד התחרות

תלמיד יכול לצבור בכל משחק בין כוכב אחד (הציון הנמוך ביותר) לחמישה כוכבים (הציון הגבוה ביותר). הכוכבים מתקבלים רק כאשר התלמיד מסיים את כל שלבי המשחק (3-6 שלבים לכל משחק). אין הגבלה על מספר הניסיונות, הציון הגבוה ביותר יישמר. הניקוד ייקבע לפי ממוצע הכוכבים לתלמיד, כלומר, סכום הכוכבים שצברו כלל תלמידי בית הספר חלקי מצבת תלמידי בית הספר בשכבות המשתתפות בתחרות המעודכנת במשרד החינוך. בשל המאמץ הנדרש מבתי ספר גדולים, לרתום את כל התלמידים, חישוב מצבת בית הספר יתבצע עם תיקון לפי גודל בית הספר. את נוסחת החישוב כולל התיקון ניתן למצוא בתקנון התחרות.

השנה, בנוסף לשיטת הניקוד הקבועה שמחושבת מידיי שנה במסגרת התחרות, הוחלט כי כל בית ספר יכול לצבור ניקוד נוסף בעבור פעילויות שיתבצעו על ידי המורים למתמטיקה בבית הספר. הפעילויות המזכות בניקוד נוסף הן:

הפעלה של מערך שיעור אחד, מתוך ארבעה מערכי שיעור מומלצים לשכבת גיל. הניקוד, בסך 10 נקודות לכיתה, יינתן על ביצוע פעילות המערך ל- 10 תלמידים לפחות מהכיתה באותו היום. לצורך ביצוע הפעילות על המורה למתמטיקה לשייך את הפעילות לכיתה. מערכי השיעור המומלצים נבחרו בשיתוף עם הפיקוח על הוראת המתמטיקה ובאישורו והינם נוספים למשימות התחרות. הניקוד ניתן רק פעם אחת לכל כיתה, על העברת מערך אחד. לחצו על הקישור לפתיחת מערכי השיעור המוצעים לפי שכבות גיל .

צפיית מורה למתמטיקה בדוח על מצב הכיתה באתר 'עשר אצבעות', במטרה לראות את המיומנויות שרכשו התלמידים, באילו הם שולטים ובאילו נדרש חיזוק. פעילות זו תקנה 5 נקודות לכיתה. עליכם לבצע בהליך קצר, קישור בין המורה למתמטיקה לכיתות הלימוד שלו בבית הספר. לחצו על הקישור לקריאת המדריך לשיוך כיתות הלימוד למורה. אם המורה לא מופיע ברשימת המורים המשמעות היא שטרם התחבר לאתר, לאחר החיבור הראשוני יתווסף לרשימה.

הניקוד שיצטבר לבית הספר יהיה ממוצע הניקוד שיצברו המורים, בחלוקה למספר הכיתות בבית הספר, בשכבות א'- ו'. ציון בית הספר יוצג בלוח התוצאות באתר האליפות. בשלבי האימון יוצגו נתוני האימון. בשלבי התחרות יוצגו הנקודות של שלבי התחרות בלבד!

תקציר תקנון התחרות


אולי ימצא חן בעיניך

תחרות רחפנים

14 בנובמבר 2018

תחרות הרחפנים לחטיבות העליונות - Skillz Makerz

קרא עוד

תחרות המתמטיקה

21 ביוני 2018

תחרות המתמטיקה לבתי הספר היסודיים - SKillz Math

קרא עוד

תחרות התכנות

21 ביוני 2018

תחרות התכנות לבתי ספר יסודיים וחט"ב - Skillz Coding Junior

קרא עוד